Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 160 122
Sum driftskostnader -216 -133
Driftsresultat -56 -11
Resultat før skatt -4 501 10 712
Årsresultat -4 501 10 697
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 13 944 20 880
Sum gjeld 616 2 111
Sum egenkapital 13 328 18 769
Sum egenkapital og gjeld 13 944 20 880
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Invest AS
Orgnummer 950 875 917
Telefon (+47) 62 35 88 80
Telefaks (+47) 62 52 00 46
E-post steenoes@online.no
Besøksadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes
Postadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes

Nøkkelpersoner