Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 181 177
Sum driftskostnader -161 -161
Driftsresultat 20 16
Resultat før skatt 1 039 2 103
Årsresultat 1 039 2 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 055 10 955
Sum gjeld 298 1 002
Sum egenkapital 10 757 9 953
Sum egenkapital og gjeld 11 055 10 955
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Invest AS
Orgnummer 950 875 917
Telefon (+47) 62 35 88 80
Telefaks (+47) 62 52 00 46
E-post steenoes@online.no
Besøksadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes
Postadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes

Nøkkelpersoner