Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 166 192
Sum driftskostnader -466 -163
Driftsresultat -300 29
Resultat før skatt 1 914 -5 606
Årsresultat 752 -5 616
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 747 8 027
Sum gjeld 987 785
Sum egenkapital 7 760 7 243
Sum egenkapital og gjeld 8 747 8 027
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Invest AS
Orgnummer 950 875 917
Telefon (+47) 62 35 88 80
Telefaks (+47) 62 52 00 46
E-post steenoes@online.no
Besøksadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes
Postadresse v/ Carl S. Østberg Vikervegen 110, 2320 Furnes

Nøkkelpersoner