Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 501 625 509 772
Sum driftskostnader -552 127 -516 348
Driftsresultat -50 502 -6 576
Resultat før skatt 113 530 50 341
Årsresultat 113 530 50 341
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 043 13 696
Omløpsmidler 2 196 046 2 133 511
Sum gjeld 426 163 456 742
Sum egenkapital 2 089 762 1 954 849
Sum egenkapital og gjeld 2 515 925 2 411 591
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fellesforbundet
Orgnummer 950 956 828
Telefon (+47) 02306
Telefaks (+47) 23 06 31 01
Mobiltelefon (+47) 22 36 11 00
E-post post@fellesforbundet.no
Hjemmeside www.fellesforbundet.no
Besøksadresse Lilletorget 1, 0184 Oslo
Postadresse Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo

Nøkkelpersoner