Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 664 15 937
Sum driftskostnader 10 956 10 349
Driftsresultat 4 709 5 589
Resultat før skatt 2 976 -7 825
Årsresultat 2 976 -7 825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 77 015 77 283
Omløpsmidler 11 334 11 370
Sum gjeld 116 697 119 976
Sum egenkapital -28 339 -31 314
Sum egenkapital og gjeld 88 358 88 662
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torvsletta Borettslag
Orgnummer 950 997 095
Telefon (+47) 905 39 099
Besøksadresse v/Trondheim og Omegn Boligbyggerlag Krambugata 1, 7011 Trondheim
Postadresse v/Trondheim og Omegn Boligbyggerlag Krambugata 1, 7011 Trondheim

Nøkkelpersoner