Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 338 16 230
Sum driftskostnader -14 678 -15 849
Driftsresultat -339 382
Resultat før skatt -442 306
Årsresultat -259 216
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 152 1 362
Omløpsmidler 2 273 2 700
Sum gjeld 1 790 1 985
Sum egenkapital 1 876 2 134
Sum egenkapital og gjeld 3 665 4 119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skandinavisk Oljesikkerhet AS
Orgnummer 951 173 398
Telefon (+47) 66 91 65 00
E-post s-oljes@online.no
Hjemmeside www.sos-as.no
Besøksadresse Kveldsroveien 14, 1454 Fagerstrand
Postadresse Kveldsroveien 14, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner