Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 9 951 10 012
Sum driftskostnader -9 860 -10 246
Driftsresultat 92 -233
Resultat før skatt -40 -328
Årsresultat -40 -328
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 84 108
Omløpsmidler 2 810 2 796
Sum gjeld 3 618 3 587
Sum egenkapital -442 -402
Sum egenkapital og gjeld 3 175 3 184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Magneten
Orgnummer 951 925 446
Telefon (+47) 948 75 781
E-post post@jernia-magneten.no
Hjemmeside www.jernia-magneten.no
Besøksadresse Magneten, 7606 Levanger
Postadresse Magneten, 7606 Levanger

Nøkkelpersoner