Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 998 11 670
Sum driftskostnader -10 814 -11 404
Driftsresultat 184 265
Resultat før skatt 42 123
Årsresultat 42 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 316 272
Omløpsmidler 3 531 3 200
Sum gjeld 3 307 2 974
Sum egenkapital 821 779
Sum egenkapital og gjeld 4 128 3 753
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Magneten
Orgnummer 951 925 446
Telefon (+47) 948 75 781
E-post post@jernia-magneten.no
Hjemmeside www.jernia-magneten.no
Besøksadresse Magneten, 7606 Levanger
Postadresse Magneten, 7606 Levanger

Nøkkelpersoner