Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 310 291
Sum driftskostnader -261 -227
Driftsresultat 50 63
Resultat før skatt 44 59
Årsresultat 44 59
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 790 1 790
Omløpsmidler 356 277
Sum gjeld 526 492
Sum egenkapital 1 619 1 575
Sum egenkapital og gjeld 2 146 2 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sofiesg 6 B Borettslaget
Orgnummer 951 996 211
Telefon (+47) 23 89 10 20
Telefaks (+47) 23 89 10 01
E-post post@s-f.no
Besøksadresse Sofies gate 6 B, 0170 Oslo
Postadresse Gladengveien 1, 0661 Oslo

Nøkkelpersoner