Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 320 320
Sum driftskostnader -308 -334
Driftsresultat 11 -14
Resultat før skatt 9 -18
Årsresultat 9 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 790 1 790
Omløpsmidler 316 337
Sum gjeld 469 499
Sum egenkapital 1 637 1 628
Sum egenkapital og gjeld 2 106 2 127
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sofiesg 6 B Borettslaget
Orgnummer 951 996 211
Telefon (+47) 23 89 10 20
Telefaks (+47) 23 89 10 01
E-post post@s-f.no
Besøksadresse Sofies gate 6 B, 0170 Oslo
Postadresse Gladengveien 1, 0661 Oslo

Nøkkelpersoner