Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 291 284
Sum driftskostnader -217 -265
Driftsresultat 73 18
Resultat før skatt 66 12
Årsresultat 66 12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 790 1 790
Omløpsmidler 239 219
Sum gjeld 512 327
Sum egenkapital 1 516 1 682
Sum egenkapital og gjeld 2 029 2 009
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sofiesg 6 B Borettslaget
Orgnummer 951 996 211
Telefon (+47) 23 89 10 20
Telefaks (+47) 23 89 10 01
E-post post@s-f.no
Besøksadresse Sofies gate 6 B, 0170 Oslo
Postadresse Gladengveien 1, 0661 Oslo

Nøkkelpersoner