Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 342 5 372
Sum driftskostnader -6 140 -5 638
Driftsresultat 202 -265
Resultat før skatt 197 -263
Årsresultat 132 -263
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 110 153
Omløpsmidler 2 614 1 659
Sum gjeld 1 867 1 086
Sum egenkapital 860 729
Sum egenkapital og gjeld 2 728 1 815
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Simenstad Finn AS
Orgnummer 952 095 145
Telefon (+47) 61 17 96 36
Telefaks (+47) 61 17 96 31
E-post finn-th@finnsimenstad.no
Hjemmeside www.bademiljo.no
Besøksadresse Amsrudv 6 A, 2827 Hunndalen
Postadresse Postboks 2069, 2811 Hunndalen

Nøkkelpersoner