Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 606 606
Sum driftskostnader -423 -421
Driftsresultat 184 186
Resultat før skatt 159 153
Årsresultat 159 153
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 591 3 591
Omløpsmidler 412 286
Sum gjeld 2 023 2 055
Sum egenkapital 1 981 1 821
Sum egenkapital og gjeld 4 004 3 877
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet 51 B Borettslaget
Orgnummer 952 323 865
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 49
Mobiltelefon (+47) 415 35 314
E-post p51bborettslag@gmail.com
Besøksadresse Pilestredet 51 B, 0350 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo