Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 567 578
Sum driftskostnader -2 063 -279
Driftsresultat -1 496 298
Resultat før skatt -1 510 306
Årsresultat -1 510 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 591 3 591
Omløpsmidler 168 628
Sum gjeld 2 090 1 039
Sum egenkapital 1 669 3 179
Sum egenkapital og gjeld 3 759 4 219
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet 51 B Borettslaget
Orgnummer 952 323 865
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 49
Mobiltelefon (+47) 415 35 314
E-post p51bborettslag@gmail.com
Besøksadresse Pilestredet 51 B, 0350 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner