Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 638 612
Sum driftskostnader -454 -433
Driftsresultat 183 179
Resultat før skatt 163 159
Årsresultat 163 159
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 591 3 591
Omløpsmidler 798 690
Sum gjeld 1 906 1 960
Sum egenkapital 2 485 2 322
Sum egenkapital og gjeld 4 390 4 282
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet 51 B Borettslaget
Orgnummer 952 323 865
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 49
Mobiltelefon (+47) 415 35 314
E-post p51bborettslag@gmail.com
Besøksadresse Pilestredet 51 B, 0350 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo