Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 269 730 1 247 398
Sum driftskostnader -1 237 425 -1 215 387
Driftsresultat 32 305 32 012
Resultat før skatt 28 752 29 406
Årsresultat 20 856 21 133
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 16 320 14 656
Omløpsmidler 144 350 177 137
Sum gjeld 132 194 165 106
Sum egenkapital 30 353 29 568
Sum egenkapital og gjeld 162 546 194 674
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Birger N. Haug Nissan og Subaru forhandler
Orgnummer 952 335 863
Telefon (+47) 67 15 40 00
Telefaks (+47) 67 13 87 63
E-post rud@bnh.no
Hjemmeside www.bnh.no
Besøksadresse Olav Ingstads vei 14, 1351 Rud
Postadresse Postboks 883, 1306 Bærum Postterminal

Nøkkelpersoner