Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 326 502 1 248 426
Sum driftskostnader -1 310 616 -1 220 328
Driftsresultat 15 885 28 098
Resultat før skatt 13 642 24 731
Årsresultat 10 174 17 880
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 25 399 23 553
Omløpsmidler 179 464 209 790
Sum gjeld 152 360 190 900
Sum egenkapital 53 036 43 864
Sum egenkapital og gjeld 205 396 234 764
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Birger N. Haug Nissan og Subaru forhandler
Orgnummer 952 335 863
Telefon (+47) 67 15 40 00
Telefaks (+47) 67 13 87 63
E-post rud@bnh.no
Hjemmeside www.bnh.no
Besøksadresse Olav Ingstads vei 14, 1351 Rud
Postadresse Postboks 883, 1306 Bærum Postterminal

Nøkkelpersoner