Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 217 1 160
Sum driftskostnader -848 -859
Driftsresultat 369 302
Resultat før skatt 261 204
Årsresultat 261 204
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 455 5 455
Omløpsmidler 4 672 1 314
Sum gjeld 7 389 4 193
Sum egenkapital 3 556 3 295
Sum egenkapital og gjeld 10 946 7 488
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lundejordet 10 Borettslag
Orgnummer 952 492 624
Besøksadresse Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn
Postadresse Postboks 44, 3901 Porsgrunn

Nøkkelpersoner