Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 625 539 1 978 801
Sum driftskostnader -3 771 224 -2 031 771
Driftsresultat -145 685 -52 969
Resultat før skatt -153 982 -64 736
Årsresultat -101 477 15 507
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 823 541 421 317
Omløpsmidler 243 025 201 786
Sum gjeld 1 204 444 725 295
Sum egenkapital 1 002 213 213 514
Sum egenkapital og gjeld 2 206 657 938 809
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scandic Hotel Sjølyst
Orgnummer 953 149 117
Telefon (+47) 23 15 51 00
Telefaks (+47) 23 15 50 11
E-post norge@scandichotels.com
Hjemmeside www.scandic-hotels.no
Besøksadresse Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo
Postadresse Postboks 493 Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner