Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 934 484 4 744 012
Sum driftskostnader -4 977 174 -4 834 337
Driftsresultat -42 691 -90 325
Resultat før skatt -66 081 -108 054
Årsresultat -74 926 -108 209
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 087 900 1 006 393
Omløpsmidler 422 103 385 234
Sum gjeld 1 284 017 1 311 368
Sum egenkapital 746 728 821 653
Sum egenkapital og gjeld 2 030 745 2 133 021
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scandic Hotel Sjølyst
Orgnummer 953 149 117
Telefon (+47) 23 15 51 00
Telefaks (+47) 23 15 50 11
E-post norge@scandichotels.com
Hjemmeside www.scandic-hotels.no
Besøksadresse Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo
Postadresse Postboks 493 Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner