Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 177 745 171 444
Sum driftskostnader -162 716 -155 739
Driftsresultat 15 029 15 706
Resultat før skatt 14 702 15 520
Årsresultat 10 979 11 309
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 658 7 275
Omløpsmidler 86 868 82 302
Sum gjeld 55 970 44 662
Sum egenkapital 42 931 52 363
Sum egenkapital og gjeld 98 901 97 024
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christiania Belysning AS
Orgnummer 953 154 390
Telefon (+47) 67 10 74 82
Telefaks (+47) 67 10 74 81
E-post post@christiania-belysning.no
Hjemmeside www.christiania-belysning.no
Besøksadresse Vollsveien 13 C, 1366 Lysaker
Postadresse Vollsveien 13 C, 1366 Lysaker

Nøkkelpersoner