Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 232 205
Sum driftskostnader -115 -131
Driftsresultat 117 74
Resultat før skatt -81 -32
Årsresultat -149 -83
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 602 2 639
Omløpsmidler 6 040 6 860
Sum gjeld 4 050 4 754
Sum egenkapital 4 671 4 820
Sum egenkapital og gjeld 8 720 9 574
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Risa S A/S
Orgnummer 953 371 804
Telefon (+47) 51 48 47 19
Besøksadresse Sikvalandsvegen 43, 4342 Undheim
Postadresse Sikvalandsvegen 43, 4342 Undheim

Nøkkelpersoner