Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 420 232
Sum driftskostnader -145 -117
Driftsresultat 1 275 115
Resultat før skatt 2 365 569
Årsresultat 2 032 505
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 995 2 565
Omløpsmidler 6 128 6 392
Sum gjeld 1 980 3 858
Sum egenkapital 14 714 12 682
Sum egenkapital og gjeld 16 694 16 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Risa S A/S
Orgnummer 953 371 804
Telefon (+47) 51 48 47 19
Besøksadresse Sikvalandsvegen 43, 4342 Undheim
Postadresse Sikvalandsvegen 43, 4342 Undheim

Nøkkelpersoner