Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt -1 -2
Årsresultat -1 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 133 130
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 133 131
Sum egenkapital og gjeld 133 131
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Platou R S Economic Research AS
Orgnummer 953 412 330
Telefon (+47) 23 11 20 00
Telefaks (+47) 23 11 58 28
E-post adm@platou.com
Hjemmeside www.platou.com
Besøksadresse Haakon Vii's gate 10, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1604 Vika, 0119 Oslo

Nøkkelpersoner