Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 511 975 1 533 860
Sum driftskostnader -1 467 655 -1 499 584
Driftsresultat 44 321 34 276
Resultat før skatt 42 781 32 852
Årsresultat 33 461 24 998
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 95 029 108 370
Omløpsmidler 552 201 384 220
Sum gjeld 632 786 498 138
Sum egenkapital 17 284 2 039
Sum egenkapital og gjeld 650 070 500 176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nille AS
Orgnummer 953 581 477
Telefon (+47) 64 92 30 00
Telefaks (+47) 64 92 78 36
E-post resepsjon@nille.no
Hjemmeside www.nille.no
Besøksadresse Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen
Postadresse Postboks 530, 1411 Kolbotn