Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 500 2 455
Sum driftskostnader -2 057 -1 633
Driftsresultat 444 822
Resultat før skatt -13 258
Årsresultat -36 148
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 339 11 827
Omløpsmidler 1 050 1 735
Sum gjeld 12 566 13 698
Sum egenkapital 1 583 1 702
Sum egenkapital og gjeld 14 149 15 400
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn W Andersensg 6 AS
Orgnummer 954 346 641
Telefon (+47) 78 95 36 28
Telefaks (+47) 78 95 13 55
Besøksadresse W. Andersens gate 6, 9800 Vadsø
Postadresse W. Andersens gate 6, 9800 Vadsø

Nøkkelpersoner