Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 499 3 680
Sum driftskostnader -3 325 -3 651
Driftsresultat 175 30
Resultat før skatt 169 15
Årsresultat 123 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 240 1 314
Omløpsmidler 802 606
Sum gjeld 912 781
Sum egenkapital 1 254 1 251
Sum egenkapital og gjeld 2 166 2 032
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bruserud J & Co Revisjonsselskapet AS
Orgnummer 954 380 262
Telefon (+47) 23 13 10 80
Telefaks (+47) 23 13 10 90
E-post jan@bruserud.no
Hjemmeside www.bruserud.no
Besøksadresse Drammensveien 126, 0277 Oslo
Postadresse Drammensveien 126, 0277 Oslo

Nøkkelpersoner