Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 477 4 249
Sum driftskostnader -3 535 -4 127
Driftsresultat -58 122
Resultat før skatt -73 100
Årsresultat -52 79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 379 1 501
Omløpsmidler 575 830
Sum gjeld 863 1 180
Sum egenkapital 1 206 1 258
Sum egenkapital og gjeld 2 070 2 437
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bruserud J & Co Revisjonsselskapet AS
Orgnummer 954 380 262
Telefon (+47) 23 13 10 80
Telefaks (+47) 23 13 10 90
E-post jan@bruserud.no
Hjemmeside www.bruserud.no
Besøksadresse Drammensveien 126, 0277 Oslo
Postadresse Drammensveien 126, 0277 Oslo

Nøkkelpersoner