Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 544 681 402 919
Sum driftskostnader -531 491 -393 070
Driftsresultat 13 189 9 849
Resultat før skatt 13 562 10 301
Årsresultat 10 020 7 331
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 316 2 708
Omløpsmidler 103 592 76 361
Sum gjeld 87 288 61 712
Sum egenkapital 19 430 18 673
Sum egenkapital og gjeld 106 717 80 385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Adidas Factory Outlet
Orgnummer 954 690 873
Telefon (+47) 63 89 58 00
Telefaks (+47) 23 17 75 89
E-post glenn.jeppesen@adidas.com
Hjemmeside www.adidas.com
Besøksadresse Storgata 14, 2000 Lillestrøm
Postadresse Postboks 104, 2001 Lillestrøm

Nøkkelpersoner