Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 143 005 128 863
Sum driftskostnader -119 459 -69 826
Driftsresultat 23 546 59 038
Resultat før skatt 27 155 35 248
Årsresultat 27 155 35 248
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 731 082 723 259
Omløpsmidler 116 099 92 541
Sum gjeld 96 882 63 454
Sum egenkapital 1 381 548 1 382 974
Sum egenkapital og gjeld 1 478 431 1 446 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olav Thon Gruppen
Orgnummer 954 694 860
Telefon (+47) 23 08 00 00
Telefaks (+47) 22 05 92 50
E-post liv.groettan@olavthon.no
Hjemmeside www.olavthon.no
Besøksadresse Stenersgata 2, 0184 Oslo
Postadresse Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner