Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 74 211 62 704
Sum driftskostnader -47 070 -43 960
Driftsresultat 27 142 18 744
Resultat før skatt 35 123 95 533
Årsresultat 35 123 95 533
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 462 561 447 295
Omløpsmidler 118 570 108 870
Sum gjeld 16 344 25 766
Sum egenkapital 1 156 418 1 127 539
Sum egenkapital og gjeld 1 172 762 1 153 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olav Thon Gruppen
Orgnummer 954 694 860
Telefon (+47) 23 08 00 00
Telefaks (+47) 22 05 92 50
E-post liv.groettan@olavthon.no
Hjemmeside www.olavthon.no
Besøksadresse Stenersgata 2, 0184 Oslo
Postadresse Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner