Nøkkeltall 2003 2002
Sum driftsinntekter 0 1 318
Sum driftskostnader 0 -1 266
Driftsresultat 0 52
Resultat før skatt 0 1
Årsresultat 0 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2003 2002
Varige driftsmidler 0 848
Omløpsmidler 0 181
Sum gjeld 166 613
Sum egenkapital -166 416
Sum egenkapital og gjeld 0 1 029
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mogard Gjestgiveri
Orgnummer 955 243 986
Telefon (+47) 61 21 40 26
Telefaks (+47) 61 21 42 44
Mobiltelefon (+47) 909 67 077
E-post info@mogard.no
Hjemmeside www.mogard.no
Besøksadresse Skjåkvegen 1171, 2690 Skjåk
Postadresse Skjåkvegen 1171, 2690 Skjåk

Nøkkelpersoner