Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 14 085 13 734
Sum driftskostnader -15 193 -14 440
Driftsresultat -1 108 -705
Resultat før skatt -1 184 -992
Årsresultat -1 184 -992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 12 25
Omløpsmidler 3 109 3 131
Sum gjeld 4 491 3 814
Sum egenkapital -816 146
Sum egenkapital og gjeld 3 675 3 960
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mester Rammer AS
Orgnummer 955 496 671
Telefon (+47) 23 23 00 90
Mobiltelefon (+47) 924 81 449
E-post post@mester-rammer.no
Hjemmeside www.mester-rammer.no
Besøksadresse Hasleveien 15 C, 0571 Oslo
Postadresse Hasleveien 15 C, 0571 Oslo

Nøkkelpersoner