Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dykkersport AS
Orgnummer 955 554 469
Telefon (+47) 22 05 05 53
Telefaks (+47) 22 05 05 43
Besøksadresse Christian Krohgsg 14, 0186 Oslo
Postadresse Christian Krohgs gate 14, 0186 Oslo

Nøkkelpersoner