Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -11
Driftsresultat -10 -11
Resultat før skatt -10 -11
Årsresultat -10 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 10
Sum gjeld 10 6
Sum egenkapital -6 4
Sum egenkapital og gjeld 4 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dykkersport AS
Orgnummer 955 554 469
Telefon (+47) 22 05 05 53
Telefaks (+47) 22 05 05 43
Besøksadresse Christian Krohgsg 14, 0186 Oslo
Postadresse Christian Krohgs gate 14, 0186 Oslo

Nøkkelpersoner