Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -6
Driftsresultat -7 -6
Resultat før skatt -7 -6
Årsresultat -7 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 4
Sum gjeld 18 16
Sum egenkapital -18 -12
Sum egenkapital og gjeld 0 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dykkersport AS
Orgnummer 955 554 469
Telefon (+47) 22 05 05 53
Telefaks (+47) 22 05 05 43
Besøksadresse Christian Krohgsg 14, 0186 Oslo
Postadresse Christian Krohgs gate 14, 0186 Oslo

Nøkkelpersoner