Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -1
Driftsresultat -10 -1
Resultat før skatt 17 135 9 502
Årsresultat 20 168 6 258
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 360 198 347 066
Sum gjeld 77 598 81 601
Sum egenkapital 285 696 265 528
Sum egenkapital og gjeld 363 294 347 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Invest Holding AS
Orgnummer 956 238 455
Telefon (+47) 03000
Telefaks (+47) 22 94 92 10
Hjemmeside www.dnbnor.com
Besøksadresse Dnb Nor Bank Asa Stranden 21, 0250 Oslo
Postadresse Dnb Nor Bank Asa Stranden 21, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner