Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -30
Driftsresultat -23 -30
Resultat før skatt 4 270 -114 544
Årsresultat 4 270 -117 640
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 169 492 247 380
Sum gjeld 0 80 901
Sum egenkapital 172 326 168 056
Sum egenkapital og gjeld 172 326 248 957
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Invest Holding AS
Orgnummer 956 238 455
Telefon (+47) 03000
Telefaks (+47) 22 94 92 10
Hjemmeside www.dnbnor.com
Besøksadresse Dnb Nor Bank Asa Stranden 21, 0250 Oslo
Postadresse Dnb Nor Bank Asa Stranden 21, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner