Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 408 363
Sum driftskostnader -406 -425
Driftsresultat 2 -62
Resultat før skatt -7 -73
Årsresultat -7 -73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 374 2 374
Omløpsmidler 199 252
Sum gjeld 361 408
Sum egenkapital 2 211 2 219
Sum egenkapital og gjeld 2 573 2 626
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schleppegrellsg 2 C Borettslaget
Orgnummer 956 315 379
Telefon (+47) 30 17 92 18
Mobiltelefon (+47) 995 47 722
E-post tl@tendenans.no
Besøksadresse Schleppegrells gate 2 C, 0556 Oslo
Postadresse c/o Tenden advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg

Nøkkelpersoner