Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 342 653
Sum driftskostnader -616 -512
Driftsresultat -274 141
Resultat før skatt -275 146
Årsresultat -275 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 374 2 374
Omløpsmidler 45 472
Sum gjeld 127 827
Sum egenkapital 2 292 2 019
Sum egenkapital og gjeld 2 419 2 846
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schleppegrellsg 2 C Borettslaget
Orgnummer 956 315 379
Telefon (+47) 30 17 92 18
Mobiltelefon (+47) 995 47 722
E-post tl@tendenans.no
Besøksadresse Schleppegrells gate 2 C, 0556 Oslo
Postadresse c/o Tenden advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg

Nøkkelpersoner