Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 417 417
Sum driftskostnader -325 -295
Driftsresultat 92 122
Resultat før skatt 89 120
Årsresultat 89 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 374 2 374
Omløpsmidler 305 258
Sum gjeld 234 276
Sum egenkapital 2 445 2 356
Sum egenkapital og gjeld 2 679 2 632
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schleppegrellsg 2 C Borettslaget
Orgnummer 956 315 379
Telefon (+47) 30 17 92 18
Mobiltelefon (+47) 995 47 722
E-post tl@tendenans.no
Besøksadresse Schleppegrells gate 2 C, 0556 Oslo
Postadresse c/o Tenden advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg

Nøkkelpersoner