Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 751 8 572
Sum driftskostnader -6 784 -7 117
Driftsresultat 1 967 1 454
Resultat før skatt 1 749 1 231
Årsresultat 1 320 927
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 90 438 92 975
Omløpsmidler 6 320 2 457
Sum gjeld 9 454 9 448
Sum egenkapital 87 304 85 985
Sum egenkapital og gjeld 96 759 95 433
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 957 149 731
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner