Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 053 7 753
Sum driftskostnader -6 009 -6 255
Driftsresultat 2 044 1 499
Resultat før skatt 1 853 1 281
Årsresultat 1 353 935
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 90 948 87 677
Omløpsmidler 3 993 3 010
Sum gjeld 9 883 6 982
Sum egenkapital 85 058 83 705
Sum egenkapital og gjeld 94 941 90 687
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 957 149 731
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner