Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 832 15 899
Sum driftskostnader -14 859 -14 946
Driftsresultat -27 954
Resultat før skatt -95 880
Årsresultat -80 636
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 180 183
Omløpsmidler 4 037 4 144
Sum gjeld 3 308 3 138
Sum egenkapital 1 157 1 237
Sum egenkapital og gjeld 4 465 4 375
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Modum Bygg
Orgnummer 957 242 588
Telefon (+47) 32 78 69 00
Telefaks (+47) 32 78 78 05
E-post geir@modumbygg.no
Hjemmeside www.modumbygg.no
Besøksadresse Vikersundgata 38, 3370 Vikersund
Postadresse Vikersundgata 38, 3370 Vikersund

Nøkkelpersoner