Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 555 269 1 333 058
Sum driftskostnader -1 420 164 -1 261 188
Driftsresultat 135 105 71 870
Resultat før skatt 103 009 49 757
Årsresultat 76 023 35 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 106 641 89 802
Omløpsmidler 436 813 399 623
Sum gjeld 469 785 407 991
Sum egenkapital 171 987 174 049
Sum egenkapital og gjeld 641 772 582 040
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Voice Norge AS
Orgnummer 957 560 199
Telefon (+47) 81 56 81 40
Telefaks (+47) 22 54 56 00
E-post voice@voice.no
Hjemmeside www.matchfashion.no
Besøksadresse Pontoppidans gate 7, 0462 Oslo
Postadresse Postboks 3467 Bjølsen, 0406 Oslo

Nøkkelpersoner