Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 796 615 1 733 035
Sum driftskostnader -1 672 307 -1 585 185
Driftsresultat 124 308 147 850
Resultat før skatt 65 675 129 133
Årsresultat 50 651 99 584
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 779 906 131 034
Omløpsmidler 632 956 659 954
Sum gjeld 1 311 967 661 700
Sum egenkapital 200 574 221 757
Sum egenkapital og gjeld 1 512 541 883 456
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Voice Norge AS
Orgnummer 957 560 199
Telefon (+47) 81 56 81 40
Telefaks (+47) 22 54 56 00
E-post voice@voice.no
Hjemmeside www.matchfashion.no
Besøksadresse Pontoppidans gate 7, 0462 Oslo
Postadresse Postboks 3467 Bjølsen, 0406 Oslo

Nøkkelpersoner