Nøkkeltall 2019 2017
Sum driftsinntekter 318 538 417 246
Sum driftskostnader -321 248 -418 618
Driftsresultat -2 711 -1 372
Resultat før skatt -2 819 3
Årsresultat -2 819 -101
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2017
Varige driftsmidler 4 536 2 839
Omløpsmidler 72 641 52 562
Sum gjeld 88 899 53 955
Sum egenkapital 3 384 14 402
Sum egenkapital og gjeld 92 283 68 357
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euronics Fredrikstad (Fredrikstad Elektrosenter AS)
Orgnummer 957 566 596
Telefon (+47) 69 35 41 00
Telefaks (+47) 69 35 41 01
E-post post@euronics.no
Hjemmeside www.euronics.no
Besøksadresse Stadion 39, 1671 Kråkerøy
Postadresse Postboks 1417, 1602 Fredrikstad

Nøkkelpersoner