Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 166 118 151 291
Sum driftskostnader -163 778 -147 704
Driftsresultat 2 340 3 586
Resultat før skatt 1 693 2 885
Årsresultat 1 275 2 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 128 5 211
Omløpsmidler 29 878 38 271
Sum gjeld 28 695 36 188
Sum egenkapital 7 429 7 353
Sum egenkapital og gjeld 36 124 43 542
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bilsenteret AS
Orgnummer 957 661 009
Telefon (+47) 35 02 56 00
Telefaks (+47) 35 02 56 40
E-post firmapost@bilsenteret-as.no
Hjemmeside www.bilsenteret-as.no
Besøksadresse Semsvegen 39, 3676 Notodden
Postadresse Postboks 593, 3671 Notodden

Nøkkelpersoner