Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 059 5 131
Sum driftskostnader -3 965 -4 813
Driftsresultat 1 094 317
Resultat før skatt 1 117 371
Årsresultat 814 266
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 206 328
Omløpsmidler 3 408 2 503
Sum gjeld 1 969 1 190
Sum egenkapital 1 664 1 653
Sum egenkapital og gjeld 3 633 2 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johnsen Per W Eiendomsforvaltninga/s
Orgnummer 957 753 213
Telefon (+47) 951 01 805
Telefaks (+47) 23 19 63 29
E-post post@pwje.no
Hjemmeside www.pwje.no
Besøksadresse Kirkeveien 64, 0364 Oslo
Postadresse Kirkeveien 64, 0364 Oslo

Nøkkelpersoner