Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 737 5 385
Sum driftskostnader -3 435 -3 804
Driftsresultat 2 302 1 581
Resultat før skatt 2 311 1 585
Årsresultat 1 728 1 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 153 172
Omløpsmidler 657 2 304
Sum gjeld 564 2 249
Sum egenkapital 261 250
Sum egenkapital og gjeld 825 2 499
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johnsen Per W Eiendomsforvaltninga/s
Orgnummer 957 753 213
Telefon (+47) 951 01 805
Telefaks (+47) 23 19 63 29
E-post post@pwje.no
Hjemmeside www.pwje.no
Besøksadresse Kirkeveien 64, 0364 Oslo
Postadresse Kirkeveien 64, 0364 Oslo

Nøkkelpersoner