Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 15 157 14 185
Sum driftskostnader -16 082 -14 008
Driftsresultat -924 177
Resultat før skatt 11 858 8 762
Årsresultat 8 877 6 377
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 373 60
Omløpsmidler 25 222 11 674
Sum gjeld 11 299 10 727
Sum egenkapital 16 600 15 723
Sum egenkapital og gjeld 27 899 26 450
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hth AS
Orgnummer 957 855 482
Telefon (+47) 22 86 29 20
Telefaks (+47) 74 27 02 71
E-post info.oslo@hth.no
Hjemmeside www.hth.no
Besøksadresse Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Postadresse Munkedamsveien 35, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner