Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 912 9 426
Sum driftskostnader -6 012 -6 685
Driftsresultat 1 900 2 740
Resultat før skatt 2 010 14 201
Årsresultat 1 568 13 555
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 145 3 506
Omløpsmidler 13 473 12 327
Sum gjeld 2 903 3 089
Sum egenkapital 17 173 16 805
Sum egenkapital og gjeld 20 076 19 894
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klebetekst AS
Orgnummer 957 903 592
Telefon (+47) 951 20 858
E-post post@klebetekst.no
Hjemmeside klebetekstas.no
Besøksadresse Blåveiskroken 18, 3944 Porsgrunn
Postadresse Blåveiskroken 18, 3944 Porsgrunn

Nøkkelpersoner