Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 268 1 103
Sum driftskostnader -597 -597
Driftsresultat 671 506
Resultat før skatt 878 -1 259
Årsresultat 721 -906
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 490 1 346
Omløpsmidler 10 038 10 026
Sum gjeld 6 484 7 049
Sum egenkapital 5 043 4 323
Sum egenkapital og gjeld 11 528 11 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Carlings
Orgnummer 957 984 312
Telefon (+47) 32 08 81 20
Hjemmeside www.carlings.no/
Besøksadresse Josefines gate 16, 0351 Oslo
Postadresse Josefines gate 16, 0351 Oslo

Nøkkelpersoner