Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 44 592 45 811
Sum driftskostnader -45 597 -43 943
Driftsresultat -1 005 1 868
Resultat før skatt 1 449 1 834
Årsresultat 1 736 1 374
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 968 805
Omløpsmidler 14 406 13 725
Sum gjeld 6 308 6 386
Sum egenkapital 9 736 8 264
Sum egenkapital og gjeld 16 044 14 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn XL-BYGG Byggematerialer
Orgnummer 958 179 170
Telefon (+47) 77 85 10 60
Telefaks (+47) 77 85 10 61
E-post firmapost@bkbm.no
Hjemmeside www.byggematerialer.no
Besøksadresse Ringveien 26, 9300 Finnsnes
Postadresse Postboks 374, 9305 Finnsnes

Nøkkelpersoner