Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -129 -199
Driftsresultat -129 -199
Resultat før skatt -125 -187
Årsresultat -125 -187
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 708 833
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 708 833
Sum egenkapital og gjeld 708 833
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dahls E C Bryggeris Utdanningsfond
Orgnummer 958 191 383
Telefon (+47) 73 58 15 00
Telefaks (+47) 73 58 17 71
Besøksadresse Ringnes EC Dahls Bryggeri Strandveien 71, 7042 Trondheim
Postadresse Postboks 714, 7407 Trondheim

Nøkkelpersoner