Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 2 795 175 2 675 921
Sum driftskostnader -2 869 971 -2 588 630
Driftsresultat -74 797 87 291
Resultat før skatt -429 214 42 091
Årsresultat -419 129 31 124
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 34 627 17 381
Omløpsmidler 988 829 1 074 307
Sum gjeld 1 105 158 1 538 478
Sum egenkapital 233 577 192 706
Sum egenkapital og gjeld 1 338 735 1 731 184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gresvig AS
Orgnummer 958 367 325
Telefon (+47) 69 81 65 00
Telefaks (+47) 69 88 37 70
E-post post@gresvig.no
Hjemmeside www.gresvig.no
Besøksadresse Sagveien 25, 1814 Askim
Postadresse Pb. 2009, 1801 Askim

Nøkkelpersoner