Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 617 7 087
Sum driftskostnader -6 595 -7 295
Driftsresultat 21 -208
Resultat før skatt 164 -42
Årsresultat 122 -34
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 20 27
Omløpsmidler 4 001 4 397
Sum gjeld 1 114 1 268
Sum egenkapital 2 913 3 191
Sum egenkapital og gjeld 4 028 4 459
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Heimdal Mote AS
Orgnummer 958 428 871
Telefon (+47) 72 84 62 46
Telefaks (+47) 72 84 62 07
Besøksadresse Ringvålvegen 6, 7080 Heimdal
Postadresse Ringvålvegen 6, 7080 Heimdal

Nøkkelpersoner