Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 145 012 172 093
Sum driftskostnader -141 538 -164 031
Driftsresultat 3 475 8 062
Resultat før skatt 3 477 7 856
Årsresultat 2 636 5 783
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 506 16 347
Omløpsmidler 47 520 52 255
Sum gjeld 34 869 38 074
Sum egenkapital 29 159 30 528
Sum egenkapital og gjeld 64 026 68 602
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn A K Granheim AS
Orgnummer 958 633 564
Telefon (+47) 67 97 80 90
Telefaks (+47) 67 97 80 91
E-post post@akgranheim.no
Besøksadresse Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
Postadresse Postboks 3, 1477 Fjellhamar

Nøkkelpersoner