Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 247 1 640
Sum driftskostnader -1 220 -287
Driftsresultat 27 1 353
Resultat før skatt 23 1 352
Årsresultat 16 1 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 171 1 211
Omløpsmidler 699 1 971
Sum gjeld 36 1 364
Sum egenkapital 1 833 1 818
Sum egenkapital og gjeld 1 869 3 182
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Parkveien 51 B/c AS
Orgnummer 958 765 231
Telefon (+47) 23 28 33 00
Telefaks (+47) 23 28 33 01
Mobiltelefon (+47) 901 53 414
Besøksadresse Parkveien 51 B, 0256 Oslo
Postadresse Postboks 2714 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner