Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 357 1 277
Sum driftskostnader -721 -331
Driftsresultat 636 946
Resultat før skatt 638 943
Årsresultat 476 686
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 292 1 332
Omløpsmidler 1 216 1 469
Sum gjeld 668 952
Sum egenkapital 1 840 1 849
Sum egenkapital og gjeld 2 508 2 801
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Parkveien 51 B/c AS
Orgnummer 958 765 231
Telefon (+47) 23 28 33 00
Telefaks (+47) 23 28 33 01
Mobiltelefon (+47) 901 53 414
Besøksadresse Parkveien 51 B, 0256 Oslo
Postadresse Postboks 2714 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner