Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 545 875
Sum driftskostnader -389 -544
Driftsresultat 1 155 330
Resultat før skatt 1 152 328
Årsresultat 839 234
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 373 1 413
Omløpsmidler 502 549
Sum gjeld 17 97
Sum egenkapital 1 858 1 865
Sum egenkapital og gjeld 1 875 1 962
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Parkveien 51 B/c AS
Orgnummer 958 765 231
Telefon (+47) 23 28 33 00
Telefaks (+47) 23 28 33 01
Mobiltelefon (+47) 901 53 414
Besøksadresse Parkveien 51 B, 0256 Oslo
Postadresse Postboks 2714 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner