Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 860 14 336
Sum driftskostnader -10 877 -15 709
Driftsresultat -2 017 -1 373
Resultat før skatt -1 970 -1 151
Årsresultat -1 970 -1 151
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 110 10 335
Sum gjeld 1 611 1 948
Sum egenkapital 8 491 10 461
Sum egenkapital og gjeld 10 102 12 410
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arctic Heating AS
Orgnummer 959 079 153
Telefon (+47) 33 30 42 20
Telefaks (+47) 33 32 29 02
E-post arctic@heating.no
Hjemmeside www.arctic-heating.com
Besøksadresse Smidsrødveien 95, 3120 Nøtterøy
Postadresse Smidsrødveien 95, 3120 Nøtterøy

Nøkkelpersoner