Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 333 15 491
Sum driftskostnader -10 860 -15 453
Driftsresultat 413 37
Resultat før skatt 416 461
Årsresultat 286 392
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 930 2 576
Sum gjeld 1 250 1 477
Sum egenkapital 3 689 3 404
Sum egenkapital og gjeld 4 939 4 881
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M S AS
Orgnummer 959 531 692
Telefon (+47) 67 83 82 80
Telefaks (+47) 67 83 82 90
Hjemmeside www.smsdev.no
Besøksadresse Økernveien 121, 0579 Oslo
Postadresse Økernveien 121, 0579 Oslo

Nøkkelpersoner