Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 198 4 450
Sum driftskostnader -5 477 -4 923
Driftsresultat -280 -472
Resultat før skatt -303 -486
Årsresultat 255 -486
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 588 1 170
Sum gjeld 2 094 1 437
Sum egenkapital 2 602 809
Sum egenkapital og gjeld 4 696 2 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M S AS
Orgnummer 959 531 692
Telefon (+47) 67 83 82 80
Telefaks (+47) 67 83 82 90
Hjemmeside www.smsdev.no
Besøksadresse Økernveien 121, 0579 Oslo
Postadresse Økernveien 121, 0579 Oslo

Nøkkelpersoner