Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 025 1 050
Sum driftskostnader -499 -729
Driftsresultat 527 321
Resultat før skatt 112 -108
Årsresultat 87 -76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 603 7 769
Omløpsmidler 250 303
Sum gjeld 7 225 7 531
Sum egenkapital 628 541
Sum egenkapital og gjeld 7 853 8 072
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Eigedom Voss AS
Orgnummer 959 748 268
Telefon (+47) 56 51 76 00
Telefaks (+47) 56 51 79 40
Besøksadresse Istadosen 4, 5709
Postadresse Postboks 203, 5701 Voss

Nøkkelpersoner