Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 000 1 096
Sum driftskostnader -463 -486
Driftsresultat 538 611
Resultat før skatt 68 140
Årsresultat 49 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 906 8 087
Omløpsmidler 98 60
Sum gjeld 7 386 7 579
Sum egenkapital 618 568
Sum egenkapital og gjeld 8 004 8 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Eigedom Voss AS
Orgnummer 959 748 268
Telefon (+47) 56 51 76 00
Telefaks (+47) 56 51 79 40
Besøksadresse Istadosen 4, 5709
Postadresse Postboks 203, 5701 Voss

Nøkkelpersoner