Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 116 1 025
Sum driftskostnader -476 -468
Driftsresultat 640 557
Resultat før skatt 277 181
Årsresultat 216 145
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 7 057 7 239
Omløpsmidler 327 128
Sum gjeld 6 320 6 518
Sum egenkapital 1 064 849
Sum egenkapital og gjeld 7 384 7 367
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Eigedom Voss AS
Orgnummer 959 748 268
Telefon (+47) 56 51 76 00
Telefaks (+47) 56 51 79 40
Besøksadresse Istadosen 4, 5709
Postadresse Postboks 203, 5701 Voss

Nøkkelpersoner