Nøkkeltall 2016 2012
Sum driftsinntekter 13 184 11 486
Sum driftskostnader -13 900 -13 086
Driftsresultat -716 -1 600
Resultat før skatt -703 23 089
Årsresultat -502 23 624
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2012
Varige driftsmidler 1 586 3 495
Omløpsmidler 46 119 76 852
Sum gjeld 92 178 128 975
Sum egenkapital 40 145 50 827
Sum egenkapital og gjeld 132 323 179 802
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunkost - Kjeden
Orgnummer 959 847 789
Telefon (+47) 73 98 10 10
Telefaks (+47) 55 52 74 05
E-post post@sunkost.no
Hjemmeside www.sunkost.no
Besøksadresse Thunes vei 2, 0274 Oslo
Postadresse Postboks 693 Skøyen, 0214 Oslo

Nøkkelpersoner