Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 837 6 272
Sum driftskostnader -6 454 -5 813
Driftsresultat 385 459
Resultat før skatt 408 488
Årsresultat 408 488
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 793 1 022
Omløpsmidler 3 271 2 727
Sum gjeld 739 852
Sum egenkapital 3 325 2 916
Sum egenkapital og gjeld 4 064 3 768
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nipro Nord Odal AS
Orgnummer 959 957 215
Telefon (+47) 62 97 10 15
Telefaks (+47) 62 97 81 01
E-post post@nipronord.no
Hjemmeside www.nipronord.no
Besøksadresse Valsetveien 2, 2120 Sagstua
Postadresse Vallsetvegen 2, 2120 Sagstua

Nøkkelpersoner