Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 394 3 112
Sum driftskostnader -2 744 -2 814
Driftsresultat -349 298
Resultat før skatt -424 225
Årsresultat -335 305
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 615 839
Omløpsmidler 1 006 1 253
Sum gjeld 1 675 1 722
Sum egenkapital 114 450
Sum egenkapital og gjeld 1 789 2 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn lavTOX AS
Orgnummer 960 001 117
Telefon (+47) 66 91 88 35
E-post post@lavtox.no
Hjemmeside lavtox.no
Besøksadresse Torneveien 20, 1454 Fagerstrand
Postadresse Postboks 42, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner