Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 44 653 46 926
Sum driftskostnader -39 936 -47 652
Driftsresultat 4 716 -726
Resultat før skatt 4 359 -749
Årsresultat 3 351 -682
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 343 440
Omløpsmidler 42 109 40 781
Sum gjeld 7 233 14 652
Sum egenkapital 36 673 33 493
Sum egenkapital og gjeld 43 906 48 145
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cimberio AS
Orgnummer 960 417 151
Telefon (+47) 22 70 79 10
E-post info@cimnorge.no
Hjemmeside www.cimberio.no
Besøksadresse Nedre Rommen 5 K, 0988 Oslo
Postadresse Nedre Rommen 5 K, 0988 Oslo

Nøkkelpersoner