Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -14
Driftsresultat -16 -14
Resultat før skatt 149 -14
Årsresultat 149 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 236 439
Sum gjeld 3 355
Sum egenkapital 233 84
Sum egenkapital og gjeld 236 439
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sam's Men's Wear Tveita
Orgnummer 960 548 213
Telefon (+47) 22 32 43 65
E-post sensini@online.no
Besøksadresse Dragonstien 97 C, 1062 Oslo
Postadresse Dragonstien 97 C, 1062 Oslo

Nøkkelpersoner