Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -21
Driftsresultat -10 -21
Resultat før skatt -10 -21
Årsresultat -10 -21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 440 443
Sum gjeld 341 334
Sum egenkapital 99 108
Sum egenkapital og gjeld 440 443
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sam's Men's Wear Tveita
Orgnummer 960 548 213
Telefon (+47) 22 32 43 65
E-post sensini@online.no
Besøksadresse Dragonstien 97 C, 1062 Oslo
Postadresse Dragonstien 97 C, 1062 Oslo

Nøkkelpersoner