Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 647 991 594 246
Sum driftskostnader -688 143 -618 020
Driftsresultat -40 151 -23 775
Resultat før skatt -45 280 -29 432
Årsresultat -45 280 -30 217
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 110 244 112 068
Omløpsmidler 288 904 181 087
Sum gjeld 408 514 324 458
Sum egenkapital 5 371 -10 629
Sum egenkapital og gjeld 413 886 313 829
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rac Norway AS
Orgnummer 960 605 128
Telefon (+47) 66 77 11 00
Telefaks (+47) 38 32 45 01
E-post res@avis.no
Hjemmeside www.avis.no
Besøksadresse Drengsrudbekken 12, 1383 Asker
Postadresse Postboks 25, 1371 Asker

Nøkkelpersoner