Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -29 -23
Driftsresultat -29 -23
Resultat før skatt -29 -23
Årsresultat -22 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 188 210
Sum gjeld 2 614 2 444
Sum egenkapital 2 504 2 504
Sum egenkapital og gjeld 5 118 4 947
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Marc O Polo Norge AS
Orgnummer 961 021 502
Telefon (+47) 23 27 27 00
Telefaks (+47) 23 27 27 01
Besøksadresse c/o Advokatfirma Ræder DA Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Postadresse Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo

Nøkkelpersoner