Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -39 -15
Driftsresultat -39 -15
Resultat før skatt -38 -13
Årsresultat -31 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 341 453
Sum gjeld 2 136 2 131
Sum egenkapital 2 492 2 505
Sum egenkapital og gjeld 4 628 4 636
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Marc O Polo Norge AS
Orgnummer 961 021 502
Telefon (+47) 23 27 27 00
Telefaks (+47) 23 27 27 01
Besøksadresse c/o Advokatfirma Ræder DA Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Postadresse Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo

Nøkkelpersoner