Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 44 216 000 36 962 000
Sum driftskostnader -43 802 000 -36 555 000
Driftsresultat 414 000 407 000
Resultat før skatt 434 000 311 000
Årsresultat 351 000 239 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 226 000 1 134 000
Omløpsmidler 6 798 000 5 825 000
Sum gjeld 8 496 000 7 867 000
Sum egenkapital 4 361 000 4 014 000
Sum egenkapital og gjeld 12 857 000 11 881 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Coop Norge Handel AS
Orgnummer 961 271 460
Telefon (+47) 22 89 95 95
Telefaks (+47) 72 90 14 90
Mobiltelefon (+47) 900 57 493
E-post info@coop.no
Hjemmeside www.coop.no
Besøksadresse Østre Aker vei 264, 0977 Oslo
Postadresse Postboks 21 Haugenstua, 0915 Oslo

Nøkkelpersoner